เดรสแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี


เดรสแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีพร้อมส่ง

เดรสแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีคอรันดัมไม่ก็กะรุน มีองค์ประกอบทางเคมีคืออะลูมิเนียมออกไซด์(Al2O3) มีความแข็งแรง 9 น้อยกว่าเพชร 1 ชั้น ค่า ถ.พ. 3.94-4.08 ค่าดัชนีผกผัน 1.768-1.778 (o ) กับ 1.760-1.769 (e ) ชนิดที่มีสีแดงไปตราบจนแดงปานกลาง ได้ชื่อว่า “เดรสแฟชั่นเกาหลี กางเกงเกาหลีทับทิม” ส่วนลักษณะที่มีสีอื่นๆ เรียกว่า “แซปไฟร์” ทั้งสิ้น แซปไฟร์สีน้ำเงิน เรียก “เดรสแฟชั่นเกาหลี กางเกงเกาหลีไพลิน” สีเหลืองเรียก “เดรสแฟชั่นเกาหลี กางเกงเกาหลีบุษราคัม” สีเขียวเรียก “เดรสแฟชั่นเกาหลี กางเกงเกาหลีเขียวส่อง” หรือ “เดรสแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีพร้อมส่งเขียวมรกต” ส่วนประเภทที่มีเนื้อตันแต่งรูปหลังเบี้ยซึ่งมีสีเทาพร้อมด้วยเทาดำเป็นส่วนใหญ่พร้อมทั้งมีรูปดาวเรียกว่า “เดรสแฟชั่นเกาหลี กางเกงเกาหลีสตาร์ไม่ก็เดรสแฟชั่นเกาหลี กางเกงเกาหลีสาแหรก (star sapphire)” พบมากในจังหวัดจันทบุรี การเกิด ทับทิม-แซปไฟร์มีแหล่งกำเนิดจากหินภูเขาไฟลักษณะบะซอลต์ (basalt) ปกติธรรมดาจะพบเดรสแฟชั่นเกาหลี กางเกงเกาหลีฝังอยู่ในหินบะซอลต์นั้นได้เล็กน้อย โดยทั่วไปจะเจอเดรสแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีพร้อมส่งหลุดสึกหรออยู่กับที่ในดินบะซอลต์(residual basaltic soil) พร้อมด้วยชนิดย้ายที่จากแหล่งกำเนิดเรียก “ลักษณะลานแร่ (placer)” แหล่งในประเทศ ทับทิมจะขุดเจอเยอะในเขตอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กับอำเภอภูเขาสมิง กับบ่อไร่ จังหวัดตราด แซปไฟร์พบมากในเขตอำเภอเมือง บริเวณท่าใหม่ พร้อมด้วยอำเภอขลุง เมืองจันทบุรี บริเวณบ่อเดรสแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีพร้อมส่ง เมืองกาญจนบุรี อำเภอเด่นชัยพร้อมด้วยวังชิ้น เมืองแพร่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เขตพื้นที่กันทรลักษ์พร้อมด้วยขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่วิเชียรบุรี เมืองเพชรบูรณ์ เนื่องด้วยข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับการกำเนิดและแหล่งเดรสแฟชั่นเกาหลี กางเกงเกาหลีโดยรวม ผลิตผลรัตนชาติของชาติบ้านเมืองส่วนใหญ่เป็นผลิตผลเดรสแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีพร้อมส่งทับทิม-แซปไฟร์ซึ่งทำเงินให้แก่บ้านเมืองปีละหลายหมื่นล้านบาท ประเมินค่าร้อยละ 95 ของเดรสแฟชั่นเกาหลี กางเกงเกาหลีดังกล่าวที่ขุดได้มาจากจังหวัดจันทบุรี ตราด พร้อมทั้งกาญจนบุรี ส่วนโกเมน เพทาย นิลตะโกกับนิลเสี้ยน (ไพรอกซีน) เป็นเพียงผลผลิตเดรสแฟชั่นเกาหลี กางเกงเกาหลีได้ จากการผลิตเดรสแฟชั่นเกาหลี กางเกงเกาหลีทับทิม-แซปไฟร์เท่านั้น มีการนำมาแปลง ทำเครื่องตกแต่งจำหน่ายเช่นกัน แต่มีราคาไม่แพงมากนักและมักจะค้าขายกันแต่ด้านในชาติบ้านเมือง การส่งออกมีน้อย ปริมาณผลิตผลนับตั้งแต่ปี พุทธศก 2524 จรด พุทธศักราช2540 เมืองตราดผลิตได้ 1,130,904 กะรัต เมืองจันทบุรีมีผลิตผลในปี พุทธศก 2531 ถึง พุทธศักราช2537 รวม 1,962,815 กะรัต เมืองกาญจนบุรี มีผลผลิตในปี พ.ศ.2531 ถึง พุทธศักราช2541 รวม 21,330,568 กะรัต เฉพาะในปี พุทธศก2541 จังหวัดกาญจนบุรี มีผลผลิต 1,010,250 กะรัต และเป็นจังหวัดที่มีการกำเนิดเดรสแฟชั่นเกาหลี กางเกงเกาหลีแซปไฟร์มากที่สุดในสมัยนี้